Penboyr School
Ysgol Penboyr

Transition to Secondary School

Transglwyddio i Ysgol Uwchradd

Fel arfer bydd plant yn trosglwyddo i naill ai Ysgol Gyfun Ddwyieithog Dyffryn Teifi neu Ysgol Gyfun Emlyn ac mae cyswllt agos rhwng ein hysgol ni a’r ddwy ysgol uwchradd yma

Bydd rhieni plant Blwyddyn 6 yn derbyn gwybodaeth oddi wrth adran addysg Sir Gaerfyrddin ym mis Rhagfyr cyn trosglwyddo a bydd hawl gan rieni fynegi cais ar gyfer yr ysgol uwchradd o’u dewis trwy lenwi’r ffurflen briodol.

Me Dyffryn Teifi Logo        Ysgol Gyfun Ddwyieithog Dyffryn Teifi
Llandysul, Ceredigion
Telephone: 01559 362310
Fax: 01559 362856  
 Emlyn Logo          Ysgol Gyfun Emlyn
Newcastle Emlyn
, Carmarthenshire SA38 9LN
Telephone: 01239 710447
Fax: 01239 710962 
 Logo Queen Elizabeth High School
Llansteffan Road, Carmarthen SA31 3NL
Telephone: 01267 245300
Fax: 01267 238224 

 

Click on the logos to visit the school pages.