Oriau Ysgol

Byddem yn ddiolchgar pe bai eich plentyn yn cyrraedd tua deng munud cyn yr amser dechrau pan fydd athrawes ar ddyletswydd.

Dolgoch

8.05 a.m.  – 8.40 a.m.Clwb Brecwast
9.00 a.m. Ysgol yn Dechrau
9.00 a.m. – 10.30 a.m.Cofestru / Gwasanaeth / Gwers 1
10:45 a.m – 11:45 a.mGwers 2
1:00 p.m. – 2:15 p.mGwers 3
2:25 p.m. – 3:30 p.m.Gwers 4 
3.30 p.m. – 5.30 p.m.
Llun, Mawrth, Mercher ac Iau
Clwb Hwyl

Dolwerdd a Chilwendeg

8.05 a.m.  – 8.40 a.m.Clwb Brecwast
9.00 a.m. Ysgol yn Dechrau
9.00 a.m. – 10.30 a.m.Cofestru / Gwasanaeth / Gwers 1
10:45 a.m – 12:00 a.mGwers 2
1:00 p.m. – 2:15 p.mGwers 3
2:25 p.m. – 3:30 p.m.Gwers 4 
3.30 p.m. – 5.30 p.m.
Llun, Mawrth, Mercher ac Iau
Clwb Hwyl

Ar Ddiwedd y Dydd

Ar ddiwedd y dydd bydd y staff yn  gofalu am y plant nes eu bod yn gadael yr ysgol. Mae hi’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i’r ysgol os oes unrhyw newid i’r trefniadau arferol i’ch plentyn fynd adref.

Dylai’r plant fod allan cyn gynted â phosibl ar ôl 3.30 y.p.